Firma in.ventus została założona w 2012 roku przez zespół doświadczonych specjalistów w zakresie rozwoju, budowy pod klucz, finansowania, zarządzania i restrukturyzacji projektów farm wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego.

Od kilku lat in.ventus świadczy usługi doradcze dla deweloperów farm wiatrowych, inwestorów i banków. W 2014 i 2015 r. in.ventus kupił pięć farm wiatrowych w Polsce i jedną farmę wiatrową we Francji o łącznej mocy ponad 180 MW. Farmy te, jako że obarczone problemami zarówno finansowymi jak i technicznymi stanowiły typowe distressed assets.

Po przejęciu farm wiatrowych in.ventus rozpoczął kompleksowy proces restrukturyzacji obejmujący:

  • renegocjację i optymalizację wszystkich kluczowych umów związanych z działalnością operacyjną, takich jak umowy o świadczenie usług serwisowych, ubezpieczenia i umowy PPA / CPA,
  • redukcję kosztów operacyjnych poprzez np. usprawnienie procesów organizacyjnych i uproszczenie struktur prawnych,
  • poprawę wydajności technicznej farm wiatrowych poprzez np. zwiększenie dostępności technicznej turbin wiatrowych i wdrożenie rozwiązań technicznych zwiększających wydajność,
  • ograniczenie ryzyka operacyjnego wynikającego z błędów powstałych w trakcie fazy rozwoju projektu,
  • dostosowanie warunków finansowania w celu zapewnienia stabilnych wyników w ramach umów kredytowych.

Integralną częścią skutecznego procesu restrukturyzacji było wdrożenie kompleksowego technicznego i komercyjnego zarządzania farmami wiatrowymi. W tym celu in.ventus powołał zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów finansowych. Poprzez ciągłe monitorowanie turbin wiatrowych, innowacyjną analizę danych technicznych, skuteczne rozwiązywanie problemów i dokładną kontrolę finansową, zapewniliśmy najlepszą możliwą wydajność techniczną i handlową naszych farm wiatrowych.

Po przywróceniu projektów na właściwe tory, in.ventus zdecydował w 2019 r. o sprzedaży polskich farm wiatrowych polskiemu zakładowi energetycznemu. Ta kompleksowa transakcja stała się kamieniem milowym dla in.ventus i tym samym oznacza duży sukces dla naszej firmy.

Zarząd in.ventus dziękuje wszystkim partnerom biznesowym i przyjaciołom, którzy przyczynili się do sukcesu naszej firmy. in.ventus pozostaje obecny na rynku energetyki wiatrowej i jest gotowy na dalsze wyzwania biznesowe.

 
Elżbieta Willmund
Roman Hudzik
Michael von Schubert
Sebastian Willmund