in.ventus oferuje właścicielom farm wiatrowych kompleksowe usługi handlowego i technicznego zarządzania ich  aktywami.

Zarządzanie handlowe farmą wiatrową obejmuje następujące czynności: prowadzenie księgowości, realizowanie płatności, fakturowanie, rejestracja świadectw pochodzenia, zarządzanie umowami (np. umowami dzierżawy gruntów), kontrolę kosztów, kalkulację rentowności, sporządzanie prognoz płynności, monitorowanie finansowania farmy wiatrowej, prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, renegocjację kluczowych umów (np. umów serwisowania turbin).

Do głównych zadań realizowanych przez in.ventus w zakresie technicznego zarządzania farmą wiatrową należą: całodobowy nadzór nad pracą turbin przez 365 dni w roku, analiza danych eksploatacyjnych, włączając wykrywanie błędów, analiza wykrytych błędów oraz ich korekta, gromadzenie i dokumentacja danych, miesięczne i roczne raportowanie, zarządzanie umową serwisowania turbin i nadzór nad serwisantem, monitorowanie krzywych mocy, kontrola dostępności turbin, przeprowadzanie inspekcji niezależnych od producenta turbin, kompetentne rozwiązywanie problemów na miejscu.

 

 

Nasza koncepcja zarządzania farmami wiatrowymi polega na wspieraniu ich właścicieli w podejmowaniu działań niezbędnych do zapewnienia niezawodnej i wydajnej eksploatacji ich inwestycji. Jako partner właściciela, nie tylko zapewniamy sprawne funkcjonowanie farmy, ale także je usprawniamy.
Niektóre z korzyści wynikających z naszego profesjonalnego zarządzania farmą wiatrową to: wzrost dostępności i wielkości produkcji, redukcja kosztów i zwiększenie rentowności inwestycji, monitorowanie turbin niezależne od ich producenta, kontrola finansowa inwestycji, kompleksowa sprawozdawczość techniczna i handlowa dla właściciela.