Roman Hudzik jest kierownikiem projektów polskich farm wiatrowych oraz członkiem zarządu in.ventus. Roman prowadził rozwój, budowę oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 200MW. W in.ventus kieruje on działem zakupu projektów oraz ich budową. Jest osobą dwujęzyczną (włada językiem polskim i niemieckim) oraz płynnie mówi po angielsku.

 

Email: r.hudzik@in-ventus.com