Choć w większości projekty wiatrowe są stabilnymi i rentownymi inwestycjami, to niektóre farmy wiatrowe nie funkcjonują w sposób zadowalający zarówno dla właściciela jak i banku finansującego. Głównymi powodami trudnej sytuacji finansowej są opóźnienia związane z budową, przekroczenia zakładanych kosztów budowy, błędy w wydawanych pozwoleniach mogące prowadzić do przerw w działalności gospodarczej oraz strat w produkcji, niska sprawność techniczna, bądź nadmierne koszty operacyjne.
 
in.ventus nabywa takie aktywa, restrukturyzuje je oraz długoterminowo eksploatuje. W zależności od projektu i potrzeb właściciela oraz banku finansującego, in.ventus świadczy także usługi doradcze mające na celu przywrócenie inwestycji na właściwe tory.

Działania in.ventus w procesie restrukturyzacji uwzględniają:
analizę przyczyn trudnej sytuacji finansowej
wprowadzenie i realizację technicznego i handlowego zarządzania aktywami na wysokim poziomie
renegocjację i optymalizację wszystkich kluczowych umów związanych z zarządzaniem aktywami, takich jak: umowy serwisowe, umowy ubezpieczeniowe oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych
dostosowanie warunków finansowania w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania w ramach umów kredytowych