Zakup

Dokonujemy zakupu w pełni lub częściowo rozwiniętych projektów farm wiatrowych.  Serdecznie zapraszamy deweloperów do prezentacji swoich projektów. W trakcie procesu weryfikacji wspólnie identyfikujemy mocne i słabe strony projektu oraz możliwości jego poprawy. Nasz zespół jest w pełni doświadczony pod względem rozwiązywania technicznych, prawnych oraz handlowych problemów, tak aby wprowadzić projekt na właściwe tory.

 

Sprzedaż

Portfolio in.ventus obejmuje projekty farm wiatrowych o różnej wielkości, zlokalizowane w różnych rejonach Polski. Inwestorzy zainteresowani naszym zbiorem są zaproszeni do kontaktu z nami.

 

Własna eksploatacja

in.ventus jest właścicielem i operatorem farm wiatrowych. Aktualne portfolio naszych farm składa się z 84 elektrowni o łącznej mocy 184 MW.