Oferujemy farmy wiatrowe w systemie „pod klucz”.

Usługa ta obejmuje:

  • w pełni rozwinięty projekt, posiadający wszelkie pozwolenia i zgody niezbędne do budowy i eksploatacji farmy wiatrowej
  • prace budowlano – montażowe, tzw. „balance of plant” obejmujące kompletną infrastrukturę techniczną farmy wiatrowej, tj.  fundamenty, drogi, okablowanie, główny punkt zasilania (GPZ/GPO)
  • przyłączenie turbin do sieci elektroenergetycznej
  • gotowe do podpisu umowy na dostawę, montaż oraz serwisowanie turbin
  • gotowe do podpisu umowy sprzedaży energii elektrycznej

Inwestor wchodzi w posiadanie spółki projektowej będącej w posiadaniu pełnego pakietu „pod klucz”  uwzględniającego budowę oraz ekspolatację farmy wiatrowej.

Zespół in.ventus posiada pełną wiedzę obejmującą techniczne, prawne, handlowe i finansowe aspekty realizacji inwestycji, dzięki czemu projekty realizowane przez in.ventus spełniają najwyższe wymagania jakościowe inwestorów.