Zespół in.ventus doradza i asystuje inwestorom oraz deweloperom na wszelkich etapach realizacji projektu farmy wiatrowej. Jako doświadczeni specjaliści od rozwiązywania trudności, z przyjemnością omówimy poszczególne problemy naszych klientów, tak by dopasować do nich odpowiednie rozwiązanie. Do przykładowych usług doradczych świadczonych przez zespół in.ventus należą: rozwiązywanie problemów na etapie procesu uzyskiwania pozwoleń, negocjowanie atrakcyjnych cen turbin i warunków ich serwisowania, negocjowanie warunków umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów sprzedaży świadectw pochodzenia, doradztwo w sprawie wyboru odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

 

 

Działając jako podmiot monitorujący projekt, in.ventus nadzoruje realizację farm wiatrowych na rzecz banków finansujących. Dokładamy wszelkiej staranności, aby bank finansujący miał ciągłą oraz pełną kontrolę nad projektem. Niezależnie od inwestora przedstawiamy pełen obraz postępu fazy budowlanej oraz zalecamy środki naprawcze w celu ochrony interesów banku.


W skład prowadzonych przez nas usług wchodzą:
stała kontrola budżetu w celach wczesnej indentyfikacji jego ewentualnych przekroczeń
regularny monitoring harmonogramu realizacji projektu służący m.in. identyfikacji opóźnień i oceny ich finansowych i organizacyjnych konsekwencji
weryfikacja czy udzielone środki kredytowe są wykorzystywane przez inwestora zgodnie z celem umowy kredytowej;
analiza najważniejszych umów dotyczących projektu z handlowego/ komercyjnego punktu widzenia (np. umowa na dostawę i montaż elektrowni, umowa o generalne wykonawstwo) jako dopełnienie prawnego due diligence.